Постоянни комисии

1. Комисия по икономика, бюджет и финанси.
2. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда.
3. Комисия по нормативна уредба, общински предприятия, общинска собственост 
4. Комисия по еврофондове и проекти
5. Комисия по образование, култура, младежка политика,  вероизповедания, спорт и туризъм.
6. Комисия по здравеопазване и социална политика.
7. Комисия по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 


 СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ

 
 

 1. Комисия по икономика, бюджет и финанси:

 Надежда Ангелова Янкова –  председател -  БСП

 Жанет Емилова Джорова зам. – председател – БДЦ

 Васил Ангелов Беляков – член – ГЕРБ

 Лидия Любенова Стоянова – член - ГЕРБ


 
 

 2. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда:

 Емил Христов Даскалов – председател – БСП

       Юлиан Стоянов Георгиев – зам. – председател – БДЦ

       Димитър Николов Мирков – член – Костенец, събуди се

       Боян Спасов Генчев – член  – БСП

       Надежда Ангелова Янкова – член – БСП

 
       3. Комисия по здравеопазване и социална политика:

       Васил Ангелов Беляков – председател – ГЕРБ

       Константин Георгиев Радев – зам. – председател – БСП

       Евгения Лазарова Захариева - член – ГЕРБ

       Жанет Емилова Джорова – член – БДЦ

       Юлиян Агоп Одажиян – член – БСП

 
       

        4. Комисия по образование, култура, младежка политика, вероизповедания, спорт и  туризъм:

       Юлиян Агоп Одажиян - председател- БСП

       Юлиан Стоянов Георгиев- зам.-председател БДЦ

       Георги Владов Митров – член- ГЕРБ

       Константин Георгиев Радев- член – БСП

       Наталия Иванова Манова –член – БСП

 
       5. Комисия по нормативна уредба, общински предприятия, общинска собственост:

     

      Евгения Лазарова Захариева – зам.- председател  – ГЕРБ

      Жанет Емилова Джорова–  член  – БДЦ

      Константин Георгиев Радев – член – БСП

      Лидия Любенова Стоянова – член – ГЕРБ

 

        6. Комисия по еврофондове, проекти:

      Юлиан Стоянов Георгиев – председател  -  БДЦ

      Боян Спасов Генчев – зам.-председател  – БСП

     

      Наталия Иванова Манова –член – БСП

      Емил Христов Даскалов – член – БСП

   
       7. Комисия по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и  антикорупция:

     

      Наталия Иванова Манова –зам.-председател    БСП

      Боян Спасов Генчев– член - БСП

      Юлиян Агоп Одажиян – член  - БСП

      Георги Георгиев Донков – член -  Костенец, събуди се