Всички Новини

Планирани прекъсвания на електрозахранването

Уважаеми клиенти,

На територията на община Костенец е образувана подвижна избирателна секция и е назначена подвижна секционна избирателна комисия.
 

О Б Я В А

Общински съвет – Костенец обявява, че се удължава срока за подаване на документи за избор на съдебни заседатели към Софийски окръжен съд и Районен съд Ихтиман за мандат 2020 – 2023 година до 22.10.2019 г. включително.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ НА 17 ОКТОМВРИ 2019Г. ОТ 10.00Ч.

В главното меню на сайта на община Костенец е добавена нова функционалност - "Система за сигурно електронно връчване".
 
Електронното връчване (е-Връчване) е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за доставка на писма и е в съответствие с чл. 43 от Регламент (ЕС) № 910/2014, и чл. 26, ал.2 и ал.4 от Закона за електронното управление (ЗЕУ).
 

Започнаха строително - ремонтните работи за обект „Саниране и основен ремонт на кухненски блок- социален патронаж, гр. Костенец, община Костенец, кв. 84, парцел XXVII- Етап 1”

Приключи проектът за инсталиране на безжична, безплатна Internet връзка на публични места в три от населените места в община Костенец. Високоскоростен интернет е инсталиран на следните локации: Амфитеатър, Колонада и градски стадион „Бенковски“ в гр. Костенец, център с. Костенец, площад и Костенски водопад на Вили Костенец и център и парк в гр. Момин проход. На всички места има поставени информационни табели.
Проектът е финансиран от Европейската комисия, чрез инициативата WiFi4EU .

Pages