Всички Новини

Планирани прекъсвания на електрозахранването

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на община Костенец за 2020 г.

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
към Общински съвет – Костенец ще проведат заседания през месец 2020 г., както следва:

На 16 .01.2020г. (четвъртък) от 17:30 часа
 Заседание на Комисията по здравеопазване и социална политика

На 17 .01.2020г. (петък) от 17:30 часа
Съвместно заседание на:
 Комисия по икономика, бюджет и финанси;
 Комисия по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда;
 Комисия по нормативна уредба, общински предприятия и общинска собственост;
 Комисия по еврофондове и проекти.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Б Я В А

О Б Я В А

С цел подобряване на обслужването Община Костенец организира прием на граждани от служители на Общинска администрация по отдели, както следва:
- Отдел „Местни данъци и такси” - от 13 до 17 януари 2020г.;

Относно: Приемане на декларации по Закона за местните данъци и такси; обработване на данъчните декларации.

- Дирекция „Териториално и селищно устройство” - от 20 до 24 януари 2020г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването

ПОКАНА

Уважаеми Съграждани,
Приятели,

Pages