Всички Новини

Актуално маршрутно разписание, валидно от 03.04.2020 година

Информация за изплащане на компенсации за запазване на заетостта - промени и заявления
 
Информация за работодатели
 
От 31 март 2020 г. Агенцията по заетостта открива процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по реда на чл.1 от Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми граждани на община Костенец,
предоставяме Ви актуална информация за автобусните линии, съгласно Заповед на Кмета на община Костенец, както следва: / в прикачения файл /.

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 31.03.2020г. община Костенец получи безвъзмездно 80 предпазни маски за многократна употреба, които бяха предоставени от Професионална гимназия „Христо Ботев“ град Долна баня. Това е добро дело в един важен период за всеки един от нас. Благодаря за Вашата подкрепа в този труден момент.
Бъдете здрави!

Йордан Ангелов
Кмет на община Костенец

СЪОБЩЕНИЕ
Днес лично се уверих как протичат ремонтните дейности на ул. "Самуил".
Спазвайки указания за дистанция работниците успяха да положат асфалт за радост на живущите на улицата.
Благодаря на всички граждани на Костенец, които въпреки неудобствата спазват наложените мерки, с които пазим себе си и другите.
Ще се справим!

През изминалата седмица община Костенец получи безвъзмездно 50 предпазни маски за многократна употреба, които бяха предоставени от Професионална гимназия „Георги Сава Раковски“ град Костенец. Дарението ще бъде предназначено за общинските служители, които независимо от опасността от COVID-19 са на работа.
Това е добро дело в един важен период за всеки един от нас. Вярвам, че това изпитание ще ни научи да бъдем по-отговорни, самодисциплинирани, разумни и по-човечни!
Благодаря за Вашата подкрепа в този труден момент.
Бъдете здрави!

О Б Я В А

С оглед на възникналата епидемиологична обстановка в страната Ви информираме, че приемът на граждани от служители на Общинска администрация - Костенец по отдели продължава, като Ви се предоставя телефон за предварителна връзка със служителите:

- Отдел „Общинска собственост” - от 01 до 09 април 2020 г.:

Телефон за връзка: 07142/2308, вътрешен: 303

Относно: Актуване и деактуване на общински имоти; предоставяне особено право на ползване - концесия; организира дейности по разпореждане с общински недвижими имоти, провеждане на търгове и конкурси.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ НА 31.03.2020г. ОТ 10.00ч.

ДБТ ИХТИМАН
уведомява,че съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,имате възможност:
1. Да ползвате отложения срок за регистрация в ДБТ и подаване на заявление към НОИ до 14 дни след края на извънредното положение без да търпите никакви санкции;
2. Да подадате по електронен път заявление за регистрация към ДБТ и заявление за обезщетение към НОИ чрез КЕП или ПИК на НОИ.
3. Ако нямате КЕП или ПИК на НОИ, можете да попълните самостоятелно на хартиен носител заявлението за ПОБ към НОИ, заедно със заявлението за регистрация в ДБТ.

СЪОБЩЕНИЕ

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО ПРИЗОВАВА КЛИЕНТИТЕ ДА ПЛАЩАТ БЕЗКАСОВО СМЕТКИТЕ СИ. Осигурените възможности от Дружеството включват и плащане от разстояние през интернет, терминални устройства и мобилен телефон.

Цялото съобщениe може да прочетете ТУК.

Pages