Всички Новини

Община Костенец подписа договор с Държавен фонд „Земеделие”

Постоянните комисии към Общински съвет – Костенец ще проведат заседания през месец декември 2019 г., както следва:

На 12.12.2019 г. (четвъртък) от 17:30 ч.:

 Комисия по икономика, бюджет и финанси;
 Комисия по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда;
 Комисия по нормативна уредба, общински предприятия и общинска собственост.

Планирани прекъсвания на електрозахранването

Днес в град Костенец гостува министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и министърът на туризма Николина Ангелкова. Срещата се състоя в СУ „Св. Климент Охридски“ по покана на кмета на община Костенец Йордан Ангелов и директора на средното училище. Сред гостите бяха г-жа Росица Иванова - началник на РУО София регион, кметове на населени места и общински съветници. Залата беше изпълнена от директори на училища, детски градини, учители, педагози от всички образователни звена. Г-жа Кусарова - директор на средно иновативно училище „Св.

О Б Я В А
Общински съвет - Костенец открива процедура за избор на съдебни заседатели към Софийски окръжен съд и Районен съд Ихтиман за мандат 2020 – 2023 година.
(4 съдебни заседатели за Софийски окръжен съд и 10 съдебни заседатели за Ихтимански Районен съд)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На територията на община Костенец работят два екипа за обхват, които са създадени по Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, в изпълнение на чл.12, т.1 от Постановление №100 / 08.06.2018г. на Министерски съвет, със съответно:
 първи район на компетентност на екипа за обхват - училища и детски градини в гр.Костенец / три общински училища и две детски градини/;

С тържествен концерт-спектакъл „Аз съм българче“ СУ „Св. Климент Охридски“ град Костенец отбеляза своя патрон. Днес православната църква почита паметта на Свети Климент Охридски – един от най-значимите български средновековни писатели, основател на Охридската школа и първият епископ проповядвал на български език.

Планирани прекъсвания на електрозахранването

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ НА 21 НОЕМВРИ 2019Г. ОТ 10.00Ч.

Pages