Всички Новини

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
към Общински съвет – Костенец ще проведат заседания през месец ДЕКЕМВРИ 2018 г., както следва:

На 12.12.2018г. (сряда):
17.00ч. – Заседание на Комисията по нормативна уредба, общински предприятия и общинска собственост;
***********************
На 13.12.2018г. (четвъртък) :
16.30ч. - Заседание на Комисията по здравеопазване и социална политика;
17.00ч. - Заседание на Комисията по икономика, бюджет и финанси;
17.30ч. - Заседание на Комисията по образование, култура, младежка политика, вероизповедания, спорт и туризъм;

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ИХТИМАН
ОБЯВЯВА

НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА БРАНЕ НА ЯГОДИ В ИСПАНИЯ

Описание на длъжността: Селскостопански работник

Планирани прекъсвания на електрозахранването - в прикачения файл!

Дирекция „Бюро по труда“ – Ихтиман организира среща с представители на „УОЛТОПИЯ“ АД за набиране на работници и служители във фирмата

Поздравителен адрес за Международния ден на доброволеца, 5-ти декември

Планирани прекъсвания на електрозахранването - в прикачения файл!

Материали по спазване правилата за пожарна безопасност през есенно-зимния сезон

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ НА 29 НОЕМВРИ 2018г. ОТ 10.00ч.

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
към Общински съвет – Костенец ще проведат заседания през месец НОЕМВРИ 2018 г., както следва:

На 19.11.2018г. (понеделник):
17.00ч.- Заседание на Комисията по здравеопазване и социална политика;
***********************

На 20.11.2018г. (вторник):
17.30ч.- Заседание на Комисията по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда.
***********************

Планирани прекъсвания на електрозахранването

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Pages