Всички Новини

Обява за подбор на потребители и социални асистенти за социалната услуга "Асистентска подкрепа"

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ НА 22.01.2021г. ОТ 10.00ч.

Съобщение относно сключен договор за финансиране на проект: „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Костенец“
 

Съобщение относно сключен договор за финансиране на проект "Патронажна грижа + в община Костенец"

Връчване на предписание за смяна на собственик/ползвател на ВиК услугите

 

 Уважаеми потребители,

 

График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет - Костенец за месец януари 2021 г.

Автобусно разписание (в сила считано от 04.02.2021 г.)

Обява

 

 Във връзка с възлагане на дейност „ДДД мероприятия„ за 2021г. община Костенец, уведомява заинтересованите лица притежаващи регистрация в Министерство на здравеопазването, съгласно изискванията на Наредба №1/05.01.2018 г. на МЗ и МЗХГ за условията и реда за извършване на дезинсекции, дезинфекции и дератизация, че до 17.00 часа на 22.02.2021 г.,  могат да представят своите оферти/предложения за условията за сключването и стойността на услугата.

Плащане на задължения към Местни данъци и такси за 2021 г.
 
 УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,
 Уведомяваме Ви, че от 01.02.2021г. може да заплащате задълженията си за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници, такса куче и туристически данък за 2021г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на София област за периода 01-05.02.2021 г.

Pages