Всички Новини

Великденски турнир по шахмат на 21 април 2019 година от 10:00 часа в голямата заседателна зала в сградата на общината, етаж 4

Планирани прекъсвания на електрозахранването

Уважаеми клиенти,

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.91, ал.1 от Изборния кодекс на 17 април 2019 година /сряда/ от 15.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет-Костенец, IV-ти етаж в сградата на Общинска администрация-Костенец. Кметът на общината ще проведе консултации, относно състава на СИК за произвеждане на изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 26 май 2019 година.

Заповед относно определяне на пожароопасен период на територията на Софийска област от 05.04.2019 до 30.11.2019г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Уважаеми дами и господа,

На 10.04.2019 г. (сряда) от 17:30 ч. в сградата на Общинска администрация Костенец, Заседателна зала на IV-ти етаж, ще бъде проведено публично обсъждане във връзка с намерение на Община Костенец да кандидатства с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 "Развитие на туристически атракции" по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 за обект крепост "Стенос" при прохода "Траянови врата".

Планирани прекъсвания на електрозахранването

Здравно-информационен материал във връзка с отбелязване на Световния ден на здравето - 7 април

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ НА 09 АПРИЛ 2019г. ОТ 17.30ч.

Уважаеми дами и господа,

 

На 10.04.2019 г. (сряда) от 17:30 ч. в сградата на Общинска администрация Костенец, Заседателна зала на IV-ти етаж, ще бъде проведено публично обсъждане във връзка с намерение на Община Костенец да кандидатства с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 "Развитие на туристически атракции" по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 за обект крепост "Стенос" при прохода "Траянови врата".

Планирани прекъсвания на електрозахранването

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Pages