Всички Новини

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ НА 29.07.2021г. ОТ 10.00ч.

Брошура за разделно събиране от Екобулпак

СЪОБЩЕНИЕ

  Уведомяваме всички заинтересовани, че от днес, 20.07.2021 г. от 13:00 ч. на касата в сградата на Общинска администрация - Костенец, ет.2 започва изплащането на възнагражденията за участвалите в съставите на СИК при произвеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ
 
 Уважаеми жители на община Костенец, 
 
 във връзка с проблеми с водоснабдяването в гр. Момин проход вчера бе издадена заповед, с която се забранява използването на питейна вода за непитейни нужди. По - рано днес проведохме среща с директора на ВиК - Костенец и ВиК - София област. В рамките на среща бе обсъден проблема, предстои да бъдат извършени проверки по отношение заповедта да не се полива, а ако до вторник няма промяна в ситуацията ще се търси друг вариант.

Заповед № РД-04-510 на Кмета на община Костенец относно проблеми със засушаването на населените места на територията на Софийска област, обслужвана от „ВиК" ЕООД София - община Костенец

Заповед № РД-04-510 на Кмета на община Костенец относно проблеми със засушаването на населените места на територията на Софийска област, обслужвана от „ВиК" ЕООД София - гр. Момин проход

Заповед № РД-04-495/07.07.2021 г. на Кмета на община Костенец

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ - СОФИЯ В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
 

Заповед № РД-04-463/25.06.2021 г. относно обявяване настъпването на пожароопасен сезон за 2021 г. във всички земеделски територии в община Костенец, считано от 15.06.2021 г. до 31.10.2021 г.

График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет - Костенец за месец юни 2021 г.

Pages