Добре дошли в Костенец – забележителна природа, приветлива атмосфера и горещи минерални извори в сърцето на Балканите.
 

 Местна власт
 Профил на купувача

 

ПП кадастрални заснемания - 09.04.2014г.

ОП Водопровод 2014 - 14.03.2014г.

ОДИТ 21.02.2014г.

ОП за ул. Средна гора 14.02.2014г.

ОП за ул. Първенец 14.02.2014г.

OП за ул. Кирил и Методий 14.02.2014г. 

ОП транспорт 09.01.2014г.

Храни 2014 - 17.12.2013г.

ОУ "Хр. Смирненски" - Съобщение 2 - 09.12.2013г.

ОП Чистота - 26.11.2013г.

Публична покана общински план - 19.11.2013г.

ОП Транспорт - 15.11.2013г.

Покана за проектиране на кадастър - 12.11.2013г.

Покана за зимно почистване - 31.10.2013г.

"Енергийна ефективност ОУ "Хр. Смирненски" - разяснения №8 - 29.10.2013г.

"Енергийна ефективност ОУ "Хр. Смирненски" - разяснения №7 - 18.10.2013г.

"Енергийна ефективност ОУ "Хр. Смирненски" - разяснения №6 - 14.10.2013г.

"Енергийна ефективност ОУ "Хр. Смирненски" - разяснения №5 - 11.10.2013г.

"Енергийна ефективност ОУ "Хр. Смирненски" - разяснения №4 - 09.10.2013г.

"Енергийна ефективност ОУ "Хр. Смирненски" - разяснения №3 - 07.10.2013г.

"Енергийна ефективност ОУ "Хр. Смирненски" - разяснения №2 - 04.10.2013г.

Енергийна ефективност ОУ "Хр. Смирненски" - 13.09.2013г.

Публичност етап 2 - 23.09.2013 г.

ОП Енергийна ефективност ОУ Хр. Смирненски - 13.09.2013 г.

ОП Строителен надзор спортен комплекс - 29.08.2013 г.

Строителство спортен комплекс - 23.08.2013 г.

Публична покана пътища - 17.07.2013 г.

Публична покана Канализация - 17.07.2013 г.

Публична покана публичност Траянови врата - 08.07.2013 г.

Обществена поръчка "Видео наблюдение" - 17.06.2013 г.

Обществена поръчка "Оборудване" - 27.05.2013 г.

Обществена поръчка "Консумативи" - 27.05.2013 г.

Избор на банка за кредитиране - 13.05.2013 г.

Публична покана съдове за смет - 19.04.2013 г.

Доставка ВИК етап 1 - 17.04.2013 г.

Покана за одит - 10.04.2013 г.

Покана за облекло 3 - 05.04.2013 г.

Покана доставка ВИК - 03.04.2013 г.

Покана за облекло 2 - 26.03.2013 г.

Публична покана за проектиране на  мостове – 25.03.2013 г.

Обществена поръчка - консултанти пътища – 15.03.2013 г.

Публична покана Избор на Служба по трудова медицина по проект Помощ в дома в Община Костенец – 14.03.2013 г.

Доставка горска техника - 14.03.2013 г.

Покана за облекло - 13.03.2013 г.

Доставка на  офис оборудване по проект Помощ в дома в Община Костенец - 12.03.2013 г.

Публична покана за доставка на оборудване/хардуерно и консумативи по проект Помощ в дома в Община Костенец - 12.03.2013 г. 

Публична покана за доставка на канцеларски материали по проект Помощ в дома вобщина Костенец - 07.03.2013 г.

Публична покана за проектиране - 25.02.2013 г.

Доставка на горива за МПС и друга техника за нуждите на Община Костенец и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея.

Документация за обществена поръчка открита процедура по ЗОП с предмет „Извършване на строително-монтажни работи по: „Реконструкция на пътен участък за свързване на църквата „Свети Спас” със съществуващия локален път; „Реконструкция на части от пътен участък, свързващ крепостта „Траянови врата” с пътя Ихтиман – Костенец”; „Туристически информационен център и паркинг, изгледна площадка и екопътеки”

Открита процедура по ЗОП с предмет консултиране, свързано с изпълнение и отчитане на дейностите и предоставяне на правни услуги при изпълнение на проект и.д. №23 321 01157

Документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Избор на консултант за упражняване на независим строителен надзор по време на строителството на ОБЕКТ № 1 „Извършване на строително-монтажни работи по реставрация и консервация на крепостта „Траянови врата”; ОБЕКТ № 2: Извършване на строително-монтажни работи по: „Реконструкция на пътен участък за свързване на църквата „Свети Спас” със съществуващия локален път”; „Реконструкция на части от пътен участък, свързващ крепостта „Траянови врата” с пътя Ихтиман – Костенец”; „Туристически информационен център и паркинг, изгледна площадка и екопътеки”

Публична покана за зимното сногопочистване - 06.12.2012 г.

Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти, хигиенно-санитарни и почистващи препарати, за нуждите на детските градини и ДСП- 29.10.2012 г.

Публична покана ремонт на пътни настилки 10.10.2012 г.

Публична покана изработване на интернет страница на община Костенец -05.10.2012 г.

Публична покана подмяна на водосточни тръби - 05.10.2012 г.

Публична покана за водопроводни и канализационни мрежи - 05.10.2010 г.

Публична покана общ устройствен план 19.09.2012 г.

Публична покана доставка на автомобил 19.09.2012 г.

Публична покана кухненско оборудване - 18.09.2012 г.

Публична покана ремонт покривни конструкции

„Открита процедура по ЗОП с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по реставрация и консервация на крепостта „Траянови врата” 22.08.2012 г.

Документация за участие в открита процедура за “Избор на консултант за упражняване на независим строителен надзор по време на строителството по обособени позиции (ОП): ОП №

1 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на Община Костенец”; ОП №2: Избор на консултант за упражняване на независим строителен надзор по време на строителството на обект „Корекция на р. Марица в регулацията на гр. Костенец от моста на ул. Цариградско шосе до заустването на р. Очушница – етап 1”; ОП №3: на обект „Подобряване енергийната ефективност в ОУ „Христо Смирненски”, гр. Момин проход”

 
Разяснения във връзка с постъпил въпрос относно документацията

Документация за участие в открита процедура с предмет Доставка на хр. продукти, хигиенно-санитарни и почистващи препарати за нуждите на детските градини и ДСП, Публикувано на 23.07.2012 г.

© 2006 Всички права запазени ::. създател .::