Добре дошли в Костенец – забележителна природа, приветлива атмосфера и горещи минерални извори в сърцето на Балканите.

     
 Местна власт
 Бъдеще

 Декларация

 Делегирани бюджети
Делегирани бюджети в общинските училища и ОДЗ.
/публикувано на 22.02.2010 г./
Заповед
 Търгове и обяви
 Общински съвет
 ISO
             ISO 14001:2004
              ISO 9001:2000
 За контакти
     Връзки с кмета на общината
     Връзки с съветниците
     Връзки с медиите
     Връзки с обществеността

kostenetz_adm@yahoo.com
kostenetz_adm@kostenetz.com
Община Костенец
адрес: гр.Костенец, пк 2030
ул. “Иван Вазов” 2
+359 07142 /32-34
+359 07142/ 23 08
 Полезни връзки
Kostenetz NEWs
НАПДНСКНС
НСОРБМДААРМС
www.ezeroto.com
www.belopaper.com
www.hotelvitalis.com
hotellerie-bulgaria.com
Читалище Гео Милев
Www.ARSYST.coM

 Минерална вода - Находище "Костенец", с. Костенец

 

   Находище „Костенец” е разположено в подножието на Костенския водопад на р.Чавча, където е създаден и продължава да се развива курорт Вили Костенец. Районът на находището принадлежи към североизточните склонове на Рила планина. До находището има пътна мрежа.

   Естественото проявление на находище на минерална вода „Костенец” е било чрез минерални извори. Известност придобиват, за разлика от повечето естествени находища на минерални води, сравнително скоро – в края на ХІХ век. Сред местното население са били известни под името „Жежката вода”.

   Според съществуващите предания е имало „седем гьола” от топли извори, които при голямо наводнение са се изгубили. След това минералната вода е започнала да извира от две близки една до друга пукнатини в гранита, непосредствено до водопада.

    В края на 1938г. и началото на 1939г. под ръководството на инж. Б. Радославов са започнали проучвателни и каптажни работи на минералните извори.

   За увеличаване на дебита на минералната вода, поради „недостатъчния и непостоянен дебит”, както и за изясняване на геоложките, хидрогеоложките и геотермичните условия през 1961-1976г. се провеждат специализирани хидрогеоложки проучвания. Първия етап на проучването включва периода 1961 – 1962г. През този период от ИПП „Водоканалпроект” е прокаран сондаж 1хг. Вторият етап от проучването е в периода 1971-1976г., когато са прокарани два сондажа № 2хг и №3хг. Каптаж №1хг в момента представлява закрита камера. Достъп до сондажа без разрушаване на част от камерата е невъзможен. Сондаж № 3 хг, последният прокаран сондаж при усвояване на находището, много скоро – след 1 година е ликвидиран чрез циментация, поради активизиране на свлачище в района.

   Сондаж 2 хг е единственият сондаж, чрез който има техническа възможност за усвояване на находището. Самият каптаж представлява камера с размери 3,30м х 5,00м като пода на каптажа е стъпаловидно оформен. Температурата на водата е 46°С. Минералната вода от находище „Костенец” се характеризира като хипертермална, слабоминерализирана, хидрокарбонатно-сулфатно-натриева, флуорна, слаборадиоактивна.

   На този етап за находище „Костенец” има утвърдени експлоатационни ресурси със Заповед № РД-488/20.07.2011г. на МОСВ. Съгласно тази заповед са утвърдени в категория „А” - 13,00л/с и категория „Б” – 2,00л/с или общо за находището – 15,00л/с.

   На този етап със Заповед МЗ№РД-09-143/13.05.2005г. и МОСВ№РД-534/27.05.2005г. са учредени санитарно – охранителните зони за находище „Костенец”.

Обявления

1. Обявление 1 - натиснете тук

2. Обявление 2 - натиснете тук

3. Обявление 3 - натиснете тук 

Разрешителни

1. Разрешителното за водовземане №1

1. Разрешителното за водовземане №2

1. Разрешителното за водовземане №3

 

 

 

© 2006 Всички права запазени ::. създател .:: снимки : Н.Желязков