Добре дошли в Костенец – забележителна природа, приветлива атмосфера и горещи минерални извори в сърцето на Балканите.

     
 Местна власт
 Бъдеще

 Декларация

 Делегирани бюджети
Делегирани бюджети в общинските училища и ОДЗ.
/публикувано на 22.02.2010 г./
Заповед
 Търгове и обяви
 Общински съвет
 ISO
             ISO 14001:2004
              ISO 9001:2000
 За контакти
     Връзки с кмета на общината
     Връзки с съветниците
     Връзки с медиите
     Връзки с обществеността

kostenetz_adm@yahoo.com
kostenetz_adm@kostenetz.com
Община Костенец
адрес: гр.Костенец, пк 2030
ул. “Иван Вазов” 2
+359 07142 /32-34
+359 07142/ 23 08
 Полезни връзки
Kostenetz NEWs
НАПДНСКНС
НСОРБМДААРМС
www.ezeroto.com
www.belopaper.com
www.hotelvitalis.com
hotellerie-bulgaria.com
Читалище Гео Милев
Www.ARSYST.coM

 Минерална вода - Находище гр. Момин проход

 

   Термоминералните извори на находище „Момин проход” се намират на 3 км северно от град Костенец, водите извират на десния скат на река Башница. Достъпът до находището е по асфалтиран път. 

   Преди каптирането, находище „Момин проход” е наброявало 10 извора, наредени по разломната зона по протежение на 25 м. Десетте извора се каптират за първи път през 1925-1926г. посредством бетонова галепия с дължина 54 м. по протежение на разломната грифонна пукнатина. Прекаптиране на изворите е направено през 1928 г. и до днес каптажното съоръжение се експлоатира в този си вид. Температурата на минералната вода от находище „Момин проход” е 63,8-65,4°С.

   На този етап за находище „Момин проход” има утвърдени експлоатационни ресурси със Заповед № РД-501/20.07.2011г. на МОСВ. Съгласно тази заповед са утвърдени в категория „А” – 5,94л/с и категория „Б” – 8,91л/с или общо за находището – 14,85л/с.

 

© 2006 Всички права запазени ::. създател .:: снимки : Н.Желязков