Добре дошли в Костенец – забележителна природа, приветлива атмосфера и горещи минерални извори в сърцето на Балканите.
 

 Местна власт
 Туризъм| парк “Рила”| Забележителности| Хотели&Ресторанти| Транспорт


    Туризъм    Община Костенец има забележителна природа, съчетаваща планинския и равнинен релеф.  Общината и прилежащият и район разполагат с изключително добър потенциал за развитие на разнообразни форми на туризъм - планински, селски, балнео- и еко-туризъм, зимен, ловен туризъм и др. Благоприятните климатични фактори, уникалното съчетание на потенциала от термоминерални водни ресурси с наличието на природни и исторически забележителности създават предпоставки за целогодишно развитие на туризъм, отдих и спорт. Районът е утвърден туристически център, има дългогодишни традиции в предоставянето на туристически услуги и изградени множество туристически бази, част от които в момента не се експлоатират.
    Голям е потенциалът за развитие на екотуризъм в Рила и Ихтиманска Средна гора, както и селски туризъм в селата Горна Василица, Долна Василица,Подгорие, Очуша и Голак, където природата е запазена непокътната и има атмосфера на спокойствие и уединение, даваща възможност за непосредствен контакт с природата и отдих.
    За развитието на тези съвременни форми на туризъм, ресурсите на общината все още не са напълно проучени и използвани.


    Национален парк “Рила”    Национален парк Рила е най – големият национален парк в България и един от най-големите в Европа. Създаден е през 1992 г. с цел да се запазят естествените екосистеми, видовото разнообразие в региона, местообитанията на редки и застрашени видове и съобщества, характерни и забележителни пейзажи и обекти от неживата природа, имащи световно значение за науката и културата. В Национален парк “Рила” са включени 4 резервата - Парангалица, Централен Рилски резерват, Ибър и Скакавица, с обща площ 16.22 ха (20% от територията на парка). Уникалната флора и фауна и богатството от ендемични видове опеделят високата му консервационна значимост. Паркът е местообитание на растителни и животински видове, които фигурират в Червения списък на IUCN, Европейския червен списък на животни и растения, застрашени от изчезване в света и Червената книга на България.
    Територията на община Костенец обхваща включеният в “Националния парк Рила”, резерват “Ибър” с площ 2 248,6 хектара, който се намира на северните склонове на билото на планината, между върховете Ибър и Белмекен. Резерват “Ибър” е обявен през 1985 г. с цел да опазва формациите от клек, както и находищата на реликтни растения и редки животински видове. Разликите в надморската височина на резервата обуславят наличието на разнообразни растителни видове. Установени са над 400 вида висши растения: включително рилска иглика, алпийска роза, трансилванска камбанка. Богата е и фауната на резервата. Районът се обитава от над 50 вида птици, някои от които застрашени от изчезване – скален орел и голям ястреб. Балканската ушата чучулига и пъстрогушата завирушка са глациални реликти и балкански ендемични подвидове. Глациални реликти има сред земноводните, влечугите и бозайниците. Разнообразието на фауната се допълва от мечката, вълка, сърната, лисицата, дивата свиня. Резерватът е и местообитание на локалния ендемичен подвид на лалугера.
    В неговата територия се намира Костенският водопад историческите местности “Черквището”, “Плещница”, “Шиваритото дере” и др..
    Курорт Вили Костенец е изходен пункт за туристически походи до хижа “Гургулица”, хижа “Белмекен”, връх “Мусала”, връх “Заврачица”, връх “Мальовица” и Маричините езера. Маршрутите са ясно обозначени с места за почивки. Все още няма създадени екопътеки.
    Централният офис на парка е в гр. Благоевград – тел: +359 73/880 537
    Офис с. Костенец +359 48 762 096
    Боровец + 359 48 762 1000
    
e-mail: office@rilanationalpark.org
    www.rilanationalpark.org


    Забележителности

    Интерес за туристите представлява езерото на Вили Костенец, което заедно с допълнително изградените басейни предоставя възможност за риболов и отдих. На брега на езерото функционира ресторант.
    В курорт “Вили Костенец” има изграден плувен басейн на окрито, с минерална вода, собственост на “СБР-НК” ЕАД - филиал Момин проход, включващ детски и голям басейн, които се използват интензивно през летния сезон, особенно през уикендите, когато е посещаван и от жители на столицата и Пловдив.
    В курорта “Вили Костенец” се намира Костенският водопад (описан от Иван Вазов през 1917 г. в “Какво пее планината” и “Костенец – пътни бележки”). Водопадът се намира в центъра на курорта и от него тръгват всички планински маршрути в тази част. Височината на пада на водата е около 10 м.
    В района на с. Голаг (Средна гора) се намира почти неизследваната Голашка пещера, представляваща цял пещерен комплекс.
    Основните туристически маршрути в северния дял на Рила планина по посока на Белмекен са:
    1) Вили Костенец по поречието на р. Чавча и р. Равнивръжка до хижа Белмекен
    2) От хижа Гуругулица по р. Крайна и р.Равнивръшка до х. Белмекен
    3) От. Хижа Белмекан до местноста Айран дере
    4) От хижа Белемкен до р. Разхавица
    5) От. Хижа Венетица, през местността Топоклията до вр. Ибър
    6) курорт “Вили Костенец” – резерват “Ибър” – хижа “Белмекен”;
    7) курорт “Вили Костенец” – “Миликини ниви” – язовир”Белмекен”
    8) курорт “Вили Костенец” – Спортен комплекс “Белмекен”.

    От Момин проход тръгва маршрут до крепоста Траянови врата, хижа Шиндар и връх “Еледжик” – разположени в Ихтиманска Средна гора.


    Хотели    Курорт Момин проход
    “Специализирана Болница за Рехабилитация - Национален Комплекс” - ЕАД - филиал Момин проход, принципал Министерство на здравеопазването, Гл. лекар Пламен Стоев; гр.Костенец, пк 2035, кв. Момин проход, тел: 359 07142/62-85 - централа, 61-97 – деловодство, 61-74; 63-43; факс:66-54; e-mail: skkostbg@abv.bg
    Санаториалната база в Момин проход включва:
    1. 1. Санаториум за възрастни - разполага със 120 легла в неактивен сезон и 200 легла в активен сезон (стаи с по 2 и 3 легла и 8 апартамента). Комплексът разполага с детска площадка, игрище, охраняем паркинг, дневен бар и ресторант. Обособени са три физиотерапевтични отделения.

    1.2. Детският санаториум - към комплекса е специализирано заведение за комплексно лечение на ДЦП, Санаториумът разполага с 90 легла в неактивен сезон и 140 легла през активен сезон.
    Освен двете балнеолечебници и инхалаториума в курорта има спортно-профилактични терени и пътеки за дозирано теренно лечение. За посетителите се организират екскурзии до Бачковския и Рилския манастир, курорта Боровец и хижа Гургулица.
    Централен офис на “СБР – НК “ ЕАД – гр. София, бул.”Васил Левски” № 54, тел: 02/987 31 76; 987 46 11; e-mail:
sbr_nks@mail.bgwww.rehabilitatzia-bg.com    Хотел "Еледжик" - база на НОИ “Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД. Легловата база включва 45 легла (стаи с по едно, две и три легла; топла и студена минерална вода по всяко време). Хотелът разполага с дневен бар и ресторант. Тел: 07142/6372. В момента хотелската част функционира само през летния сезон.
    Туристическа спалня “Яворица”, собственост на Туристическо дружество “Планинар”, тел: 07142/6031
    Курорт Вили Костенец
    Хотел "Констанция" база на НОИ “Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, разполага с 360 легла, сауна, басейн, дневен бар, ресторант, фитнес, кино зала и конферентна зала.
    Тел: 07144/5050, 5040.
    Хотел “Момина сълза”, разполагаща с 26 легла(стаи с по две легла и санитарен възел), ресторант - 50 места, и тенискорт; тел: 07144/5945.
    Хотел "Романтика" , разполага с 57 легла(стаи с по две и по три легла, с отделен санитарен възел; апартаменти - две стаи, спалня и хол), тенис корт, тенис зала, сауна и ресторант – 50 места. тел: 07144/5848.

    Хотел - ресторант “Езерото” – 80 места, тел: 0888330169, e-mail: ezeroto@abv.bg
    Хотел "Тунджа", разполага с 30 легла, 14 стаи; тел: 07144/5945.
    Вила "Марица" – 30 легла,
    Хотелски комплекс на МВР “Чучулига” /включващ две вили/ - 50 легла, ресторант – 50 места, бар. Тел: 01144/5126
    Курортът е свързан с 4 км асфалтов път с Хижа “Гургулица” – 30 легла, Хижата са намира на 1200м надморска височина в Рила планина Разполага със стаи с три, седем и десет легла, стол, зала за игри. Към хижата има бунгала. Околностите на хижата предлагат живописни пейзажи, маршрути и терени за разходки и отдих., Хижата се стопанисва от туритическо дружество “Равни чал”, тел: 07144/52-32
    Стопанисвана от дружеството е и хижа “Белмекен”, която след пожар е в процес на реконструкция, за която се търсят средства.
    В местността се намират бившите детски лагери "Миликини ниви"(тел:07144/52-86) и "Юрукова поляна"(тел:07142/52-76), които в момента предлагат бунгала под наем.
    Курорт Пчелински Бани
    Оздравителен комплекс “Пчелин”, хотел “Виталис”, разполага с 80 легла(стаи с 1, 2, 3 и 4 легла със самостоятелен санитарен възел, топла и студена минерална вода),бар, плаж и балнеоложки център. Тел: 07147/260; 262; e-mail: office@hotelvitalis.com ; info@hotelvitalis.com ; www.hotelvitalis.com
    Курортните селища предлагат възможности за бизнес срещи, конференции, учебни семинари.
    Легловата база на всички почивни станции, хотели и бази, включително хижите е около 1 200легла.

    Ресторанти

    Ресторанти и дискотеки:
    Ресторанти “Констанция”, "Езерото", "Момина сълза", "Романтика", “Шишарка” - к. Вили Костенец; механа "Дедо Либен" - с. Костенец,”;
    Ресторанти “Бар Наздраве”; “Диани - Продан”; “Мария Рокаджиева”; “Анаконда” - гр. Костенец;
    Ресторанти "Избите" , “Еледжик " Двата ореха" - Момин проход;
    На територията на общината функционират 2 дискотеки - дискотека “Енерджи” – гр. Костенец и дискотека “Торнадо” – к. Момин проход” и две кина - в читалищата "Гео Милев" и "Просвета".


    Транспорт
    Пътна мрежа
    Община Костенец се намира на стратегически важен кръстопът, който се определя от близостта й до двата най-големи града – София и Пловдив, както и 5-те национални курорта в района – Момин Проход, Вили Костенец, Пчелински бани, Долна баня и Боровец. Достъпът до общината е лесен и удобен. В общината има железопътен, автобусен и автомобилен транспорт. В близост до община Костенец (10м.)се намира летището в гр. Долна баня
    Общата дължина на пътната мрежа в Община Костенец е 131.2 км., от нея 8.1 км е участък от автомагистрала “Тракия”. Тя включва:
    Републиканска пътна мрежа:
    - Първокласен път I-82 – Калотина – София – Пловдив – Капитанандреево. Отсечката започва от с. Мухово – 15 км и 300м.
    - Второкласен път II-82 – Костенец – Боровец - Самоков –Дупница.
    - Трети клас –Костенец– Мината – Очуша – 22 км и 400 м.,
    Общинска мрежа - четвъртокласни пътища: Общата им дължина е 51 км и 700 м.
    Дължината на вътрешната улична мрежа на селищата в Общината е 146 км, от които – с асфалтова настилка 92 км и 420 м, а 53 км и 580 м – са без трайна настилка.
    Транспортното обслужване на територията на община Костенец в момента се извършва по всички направления от приетата транспортна схема, от частни превозвачи
    Автобусните линии са градски (гр. Костенец - кв. Момин проход); междуселищни и междуградски Железопътна мрежа включва участък от ЖП - линия - София - Пловдив - Димитровград; пътнически, бързи и експресни влакове; с две гари - гр. Костенец и кв. Момин проход (само пътнически)
    Разписание на автобусите и влаковете
    Транспортно Разписание
    Разписание на влаковете:
    
www.bdz.bg

    Разписание на автобусите:

ГР. КОСТЕНЕЦ – С. КОСТЕНЕЦ

ОТ АГ КОСТЕНЕЦ  : 7.15ч., 8.00ч., 10.00*ч., 11.30ч., 12.40*ч., 13.20ч., 14.00ч., 16.00*ч., 17.10ч., 17.40ч., 18.10ч., 19.00ч., 19.40ч

ОТ С. КОСТЕНЕЦ : 5.30ч., 6.20ч., 6.55ч., 7.30ч., 8.15ч., 10.30ч., 12.00ч., 13.00ч., 14.30ч., 16.20*ч., 16.40ч., 17.30ч., 18.30ч.

СЪБОТА :

ОТ ГР. КОСТЕНЕЦ : 8.00ч., 10.00*ч., 11.00ч., 12.00ч., 12.40*ч., 14.00ч., 16.00*ч., 17.10ч., 18.10ч.

ОТ С. КОСТЕНЕЦ   : 6.20ч., 8.15ч., 9.00ч., 10.30ч., 11.20ч., 12.15ч., 13.20ч., 16.30ч.

НЕДЕЛЯ :

ОТ ГР.КОСТЕНЕЦ :8.00ч., 10.00*ч., 12.40*ч., 16.00*ч., 18.10ч., 19.30ч.

ОТ С. КОСТЕНЕЦ  :8.30ч., 10.30ч., 13.20ч., 16.00ч., 16.30ч.

вижи се целогодишно в петък, събота и неделя до вили Костенец

ГР. КОСТЕНЕЦ – ГР. МОМИН ПРОХОД

ОТ АГ КОСТЕНЕЦ : 5.10 ч., 6.40 ч.,7.10 ч.,7.40 ч., 10.00 ч., 11.10 ч., 12.10 ч.,13.10 ч.,14.00 ч.,16.00 ч.,16.40 ч.,17.10ч., 19.15 ч.

ОТ ГЬОЛСКИ МОСТ :   5.20 ч., 6.50 ч.,7.20 ч., 7.50 ч.,

10.10 ч., 11.20 ч., 12.20 ч., 13.20 ч., 14.10 ч., 16.10ч.,16.50ч.,

17.20 ч., 19.25 ч.

НЕДЕЛЯ  :

ОТ АГ КОСТЕНЕЦ :6.40 ч., 7.40 ч.,10.10 ч.,12.10 ч., 13.50 ч., 16.40ч., 17.10 ч., 19.15 ч.

ОТ ГЬОЛСКИ МОСТ :6.50 ч., 7.50 ч., 10.20 ч., 12.20 ч., 14.00 ч., 16.50 ч., 17.20 ч., 19.25ч.

 

ГР. КОСТЕНЕЦ  – ГР. СОФИЯ

ОТ ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЩИНА  КОСТЕНЕЦ И

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК

ОТ АГ КОСТЕНЕЦ 6.30ч.,  7.06ч., 9.00ч., 11.15ч.

ОТ С.КОСТЕНЕЦ : 8.40ч., 10.00ч.

ОТ ГР. СОФИЯ : 12.10ч.,13.30ч.,15.00ч.,16.00ч., 16.30ч., 17.50ч.

НЕДЕЛЯ:

ОТ АГ КОСТЕНЕЦ : 16.10*ч., 18.10**ч.

ОТ ГР.СОФИЯ: 17.50*ч., 19.50**ч.

*  - движи се в периода 01.10 до 30.04

**- движи се в периода 01.05 до 30.09

 

ОТ АГ КОСТЕНЕЦ – АГ ПЛОВДИВ „ ЮГ„ : 9.10ч., 17.00ч.

ОТ АГ КОСТЕНЕЦ – АГ БЛАГОЕВГРАД: 9.00ч., 14.35ч.

  

ГР. КОСТЕНЕЦ   -  ГР. ДОЛНА БАНЯ

ОТ ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЩИНА  КОСТЕНЕЦ И

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

ОТ АГ КОСТЕНЕЦ : 7.20ч., 8.30*ч., 8.50**ч., 9.20ч., 9.50***ч., 10.10ч., 11.35ч., 12.05ч., 13.30ч., 14.10ч., 16.30***ч., 16.55ч., 19.40****ч.

ОТ ДОЛНА БАНЯ : 7.40ч., 8.40*ч., 9.10**ч., 9.40ч., 10.25ч., 11.00***ч., 11.50ч., 12.20ч., 13.45ч., 14.25ч., 16.50***ч., 17.10ч., 19.55****ч.

*   -    изпълняват се в събота и неделя

** -    изпълняват се от понеделник до събота вкл.

***-   изпълняват  се от понеделник до неделя вкл.

****- изпълняват се от понеделник до петък вкл.

ГР.КОСТЕНЕЦ–М. ПЕРДОВА–  М. ГЛЕДЖОВА – М. НОВА

ОТ АГ КОСТЕНЕЦ  : 6.20ч., 8.30ч., 12.30ч., 14.40 ч., 17.55 ч.

ОТ М. НОВА :   6.45 ч., 09.05 ч., 13.05ч., 15.20 ч., 18.25 ч.

СЪБОТА ОТ АГ КОСТЕНЕЦ : 8.30 ч.,12.30 ч., 17.55 ч.

НЕДЕЛЯ ОТ АГ КОСТЕНЕЦ :8.30 ч., 14.40 ч., 17.55 ч.

 

ГР. КОСТЕНЕЦ–К.К. ПЧЕЛИНСКИ БАНИ

ОТ АГ КОСТЕНЕЦ : 6.20 ч., 9.40 ч., 12.30 ч., 17.30 ч.

ОТ ПЧЕЛИНСКИ БАНИ : 6.40ч.,10.00ч., 12.50ч., 17.50ч.

СЪБОТА И НЕДЕЛЯ:ОТ АГ КОСТЕНЕЦ: 9.35ч.,12.30ч.,17.30ч.

ОТ ПЧЕЛИНСКИ БАНИ : 9.55ч., 12.50ч., 17.50ч.

ГР. КОСТЕНЕЦ–С.ПОДГОРИЕ –  С. ОЧУША

 ОТ АГ КОСТЕНЕЦ  : 8.30 ч., 14.30 *ч., 16.15**ч., 18.00***ч.

 ОТ С. ОЧУША   :  9.00 ч., 15.00 *ч., 16.45 **ч., 18.30***ч.

*- движи се в понеделник и събота

**- движи се от вторник до петък в периода 01.10- 31.03

*** - движи се от вторник до петък в периода 01.04-30.09

 НЕДЕЛЯ : ОТ АГ КОСТЕНЕЦ : 7.00 *ч., 16.15**ч., 18.00***ч.

               ОТ С.ОЧУША :       7.30*ч.,  16.45**ч., 18.30***ч..

 

 * -движи се в периода 01.05 до 30.09

 ** - движи се в периода 01. 10 до 31.03    

 ***  - движи се в периода 01.04 – 30.09        

 ГР. КОСТЕНЕЦ - ГР. САМОКОВ

ОТ ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЩИНА  КОСТЕНЕЦ И ОБЩИНА САМОКОВ

ОТ АГ КОСТЕНЕЦ : 7.00ч., 8.00ч., 10.30ч., 13.00ч., 14.30ч., 15.40ч., 19.30ч.

ОТ АГ САМОКОВ: 8.00ч., 8.30ч., 9.40ч., 11.50ч., 14.10ч., 16.00ч., 17.10ч.

ГР.КОСТЕНЕЦ – С. РАДУИЛ

ОТ АГ. КОСТЕНЕЦ : 6.30ч., 17.20ч.

ОТ С. РАДУИЛ : 7.00ч., 17.50ч.

                  

© 2006 Всички права запазени ::. създател .::