Добре дошли в Костенец – забележителна природа, приветлива атмосфера и горещи минерални извори в сърцето на Балканите.
 

 Местна власт
 |Решения 2009|Решения 2010|Решения 2011|Решения 2012|Решения 2013

Решения на ОБС 2004


1. П Р О Т О К О Л № 1 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 15 януари 2004 година.
2. П Р О Т О К О Л № 2 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 29 януари 2004 година.
3. П Р О Т О К О Л № 3 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 12 февруари 2004 година.
4. П Р О Т О К О Л № 4 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 18 февруари 2004 година.
5. П Р О Т О К О Л № 5 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 18 февруари 2004 година.
6. П Р О Т О К О Л № 6 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 18 март 2004 година.
7. П Р О Т О К О Л № 7 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 25 март 2004 година.
8. П Р О Т О К О Л № 8 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 08 април 2004 година.
9. П Р О Т О К О Л № 9 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 29 април 2004 година.
10. П Р О Т О К О Л № 10 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 03 май 2004 година.
11. П Р О Т О К О Л № 11 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 03 юни 2004 година.
12. П Р О Т О К О Л № 12 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 08 юни 2004 година.
13. П Р О Т О К О Л № 13 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 21 юни 2004 година.
14. П Р О Т О К О Л № 14 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 24 юни 2004 година.
15. П Р О Т О К О Л № 15 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 08 юли 2004 година.
16. П Р О Т О К О Л № 16 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 22 юли 2004 година.
17. П Р О Т О К О Л № 17 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 05 август 2004 година.
18. П Р О Т О К О Л № 18 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 16 септември 2004 година.
19. П Р О Т О К О Л № 19 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 14 октомври 2004 година.
20. П Р О Т О К О Л № 20 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 14 октомври 2004 година.
21. П Р О Т О К О Л № 21 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 19 октомври 2004 година.
22. П Р О Т О К О Л № 22 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 28 октомври 2004 година.
23. П Р О Т О К О Л № 23 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 11 ноември 2004 година.
24. П Р О Т О К О Л № 24 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 02 декември 2004 година.
25. П Р О Т О К О Л № 25 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 23 декември 2004 година.

Решения на ОБС 2005

1. П Р О Т О К О Л № 1 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 27 януари 2005 година.
2. П Р О Т О К О Л № 2 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 08 февруари 2005 година.
3. П Р О Т О К О Л № 3 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 08 февруари 2005 година.
4. П Р О Т О К О Л № 4 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 02 март 2005 година.
5. П Р О Т О К О Л № 5 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 24 март 2005 година.
6. П Р О Т О К О Л № 6 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 21 април 2005 година.
7. П Р О Т О К О Л № 7 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 26 април 2005 година.
8. П Р О Т О К О Л № 8 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 19 май 2005 година.
9. П Р О Т О К О Л № 9 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 09 юни 2005 година.
10. П Р О Т О К О Л № 10 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 21 юли 2005 година.
11. П Р О Т О К О Л № 11 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 10 август 2005 година.
12. П Р О Т О К О Л № 12 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 01 септември 2005 година.
13. П Р О Т О К О Л № 13 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 30 септември 2005 година.
14. П Р О Т О К О Л № 14 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 06 октомври 2005 година.
15. П Р О Т О К О Л № 15 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 03 ноември 2005 година.
16. П Р О Т О К О Л № 16 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 17 ноември 2005 година.
17. П Р О Т О К О Л № 17 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 08 декември 2005 година.
18. П Р О Т О К О Л № 19 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 22 декември 2005 година.

Решения на ОБС 2006

1. П Р О Т О К О Л № 1 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 26 януари 2006 година.
2. П Р О Т О К О Л № 2 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 23 февруари 2006 година.
3. П Р О Т О К О Л № 3 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 09 март 2006 година.
4. П Р О Т О К О Л № 4 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 23 март 2006 година.
5. П Р О Т О К О Л № 5 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 13 април 2006 година.
6. П Р О Т О К О Л № 6 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 27 април 2006 година.
7. П Р О Т О К О Л № 7 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 05 юни 2006 година.
9. П Р О Т О К О Л № 9 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 22 юни 2006 година.
10. П Р О Т О К О Л № 10 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 13 юли 2006 година.
11. П Р О Т О К О Л № 11 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 21 септември 2006 година.
12. П Р О Т О К О Л № 12 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 26 октомври 2006 година.
13. П Р О Т О К О Л № 14 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 20 ноември 2006 година.
14. П Р О Т О К О Л № 15 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 20 ноември 2006 година.
15. П Р О Т О К О Л № 16 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 23 ноември 2006 година.
16. П Р О Т О К О Л № 18 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 28 декември 2006 година.

Решения на ОБС 2007

1. П Р О Т О К О Л № 1 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 25 януари 2007 година.
2. П Р О Т О К О Л № 2 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 15 февруари 2007 година.
3. П Р О Т О К О Л № 3 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 15 март 2007 година.
4. П Р О Т О К О Л № 4 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 12 април 2007 година.
5. П Р О Т О К О Л № 5 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 10 май 2007 година.
6. П Р О Т О К О Л № 6 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 14 юни 2007 година.
7. П Р О Т О К О Л № 7 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 05 юли 2007 година.
8. П Р О Т О К О Л № 8 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 02 август 2007 година.
9. П Р О Т О К О Л № 9 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 30 август 2007 година.
10. П Р О Т О К О Л № 10 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 19 септември 2007 година.
11. П Р О Т О К О Л № 11 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 21 септември 2007 година.
12. П Р О Т О К О Л № 12 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 26 септември 2007 година.
13. П Р О Т О К О Л № 1 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 15 ноември 2007 година.
14. П Р О Т О К О Л № 2 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 22 ноември 2007 година.
15. П Р О Т О К О Л № 3 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 29 ноември 2007 година.
16. П Р О Т О К О Л № 4 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 27 декември 2007 година.

Решения на ОБС 2008

1. ПРОТОКОЛ №1 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 31.01.2008г.
2. ПРОТОКОЛ №2 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 14.02.2008г.
3. ПРОТОКОЛ №3 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 28.02.2008г.
4. ПРОТОКОЛ №4 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 13.03.2008г.
5. ПРОТОКОЛ №5 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 24.04.2008г.
6. ПРОТОКОЛ №6 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 29.05.2008г.
7. ПРОТОКОЛ №7 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 26.06.2008г.
8. ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 17.07.2008г.
10. ПРОТОКОЛ №10 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 18.09.2008г.
11. ПРОТОКОЛ №11 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 23.10.2008г.
12. ПРОТОКОЛ №12 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 13.11.2008г.
13. ПРОТОКОЛ №13 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 18.12.2008г.

Решения на ОБС 2009

1. ПРОТОКОЛ №1 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 30.01.2009г.
2. ПРОТОКОЛ №2 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 19.02.2009г.
3. ПРОТОКОЛ №3 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 13.03.2009г.
4. ПРОТОКОЛ №4 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 02.04.2009г.
5. ПРОТОКОЛ №5 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 21.05.2009г.
6. ПРОТОКОЛ №6 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 25.06.2009г.
7. ПРОТОКОЛ №7 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 01.07.2009г.
8. ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 16.07.2009г.
9. ПРОТОКОЛ №9 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 30.07.2009г.
10. ПРОТОКОЛ №10 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 04.08.2009г.
11. ПРОТОКОЛ №11 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 03.09.2009г.
12. ПРОТОКОЛ №12 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 29.10.2009г.
13. ПРОТОКОЛ №13 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 12.11.2009г.
14. ПРОТОКОЛ №14 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 30.11.2009г.Решения на ОБС 2010

1. ПРОТОКОЛ №1 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 22.01.2010г.
2. ПРОТОКОЛ №2 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 29.01.2010г.
3. ПРОТОКОЛ №3 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 11.02.2010г.
4. ПРОТОКОЛ №4 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 19.03.2010г.
5. ПРОТОКОЛ №5 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 08.04.2010г.
6. ПРОТОКОЛ №6 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 29.04.2010г.
7. ПРОТОКОЛ №7 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 27.05.2010г.
8. ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 08.07.2010г.
9. ПРОТОКОЛ №9 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 05.08.2010г.
10.ПРОТОКОЛ №10 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 30.09.2010г.
11.ПРОТОКОЛ №11 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 21.10.2010г.
12.ПРОТОКОЛ №12 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 11.11.2010г.

13.ПРОТОКОЛ №13 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 25.11.2010г.
14.ПРОТОКОЛ №14 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 14.12.2010г.


Решения на ОБС 2011

1. ПРОТОКОЛ №1 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 28.01.2011г.
2. ПРОТОКОЛ №2 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 24.02.2011г.
3. ПРОТОКОЛ №3 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 24.03.2011г.
4. ПРОТОКОЛ №4 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 28.04.2011г.
5. ПРОТОКОЛ №5 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 04.05.2011г.
6. ПРОТОКОЛ №6 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 26.05.2011г.
7. ПРОТОКОЛ №7 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 09.06.2011г.
8. ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 30.07.2011г.
9. ПРОТОКОЛ №9 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 04.08.2011г.
10. ПРОТОКОЛ №10 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 01.09.2011г.
11. ПРОТОКОЛ №11 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 27.09.2011г.
12. ПРОТОКОЛ №1 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 09.11.2011г.
13. ПРОТОКОЛ №2 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 17.11.2011г.
14. ПРОТОКОЛ №3 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 24.11.2011г.
15. ПРОТОКОЛ №4 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 02.12.2011г.
16. ПРОТОКОЛ №5 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 08.12.2011г.
17. ПРОТОКОЛ №6 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 22.12.2011г.

Решения на ОБС 2012

1. ПРОТОКОЛ №1 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 26.01.2012г.
2. ПРОТОКОЛ №2 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 09.02.2012г.
3. ПРОТОКОЛ №3 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 22.02.2012г.

4. ПРОТОКОЛ №4 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 29.03.2012г.
5. ПРОТОКОЛ №5 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 10.04.2012г.
6. ПРОТОКОЛ №6 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 26.04.2012г.
7. ПРОТОКОЛ №7 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 10.05.2012г.
8. ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 31.05.2012г.
9. ПРОТОКОЛ №9 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 22.06.2012г.
10. ПРОТОКОЛ №10 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 28.06.2012г.
11. ПРОТОКОЛ №11 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 13.07.2012г.
13. ПРОТОКОЛ №13 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 20.07.2012г.
14. ПРОТОКОЛ №14 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 26.07.2012г.
15. ПРОТОКОЛ №15 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 01.08.2012г.
16. ПРОТОКОЛ №16 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 27.09.2012г.
17. ПРОТОКОЛ №17 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 04.10.2012г.
18. ПРОТОКОЛ №18 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 25.10.2012г.
19. ПРОТОКОЛ №19 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 01.11.2012г.
20. ПРОТОКОЛ №20 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 29.08.2012г.
21. ПРОТОКОЛ №21 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 14.12.2012г.
22. ПРОТОКОЛ №22 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 20.12.2012г.

Решения на ОБС 2013

1. ПРОТОКОЛ №1 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 24.01.2013г.
2. ПРОТОКОЛ №2 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 31.01.2013г.
3. ПРОТОКОЛ №3 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 27.02.2013г.
4. ПРОТОКОЛ №4 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 04.03.2013г.
5. ПРОТОКОЛ №5 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 28.03.2013г.
6. ПРОТОКОЛ №6 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 05.04.2013г.
7. ПРОТОКОЛ №7 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 24.04.2013г.
8. ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 23.05.2013г.
9. ПРОТОКОЛ №9 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 30.05.2013г.
10. ПРОТОКОЛ №10 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 04.05.2013г.
11. ПРОТОКОЛ №11 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 27.06.2013г.
12. ПРОТОКОЛ №12 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 25.07.2013г.
13. ПРОТОКОЛ №13 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 08.08.2013г.
14. ПРОТОКОЛ №14 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 09.08.2013г.
15. ПРОТОКОЛ №15 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 05.09.2013г.
16. ПРОТОКОЛ №16 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 26.09.2013г.
17. ПРОТОКОЛ №17 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 31.10.2013г.
18. ПРОТОКОЛ №18 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 21.11.2013г.
19. ПРОТОКОЛ №19 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 29.11.2013г.
20. ПРОТОКОЛ №20 от заседание на Общински съвет – Костенец проведено на 19.12.2013г.

© 2006 Всички права запазени ::. създател .::