Добре дошли в Костенец – забележителна природа, приветлива атмосфера и горещи минерални извори в сърцето на Балканите.
 

 Местна власт
 ОП „Общински гори и земи в горски фонд”

 

Заповед РД-15-792 от 13.12.2013г.

Заповед №РД-15-769 от 04.12.2013 г.

Общински гори и земи в горски фонд от 22.11.2013 г.

Годишен план 2014 от 15.11.2013 г.

Справка дървесина 2014 от 14.11.2013 г.

Заповед № 590 - за класиране на участниците и определяне на купувач чрез търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от 13.09.2013 г.

Заповед № 589 - за класиране на участниците и определяне на купувач чрез търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от 13.09.2013 г.

Заповед № 588 - за класиране на участниците и определяне на купувач чрез търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от 13.09.2013 г.

Комплектована документация за Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от 29.08.2013г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от 29.08.2013г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от 29.08.2013г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от 29.08.2013г.

Заповед РД-15-531 от 15.08.2013г. за прекратяване процедура на търг

Търг продажба на стояща дървесина - 30.07.2013г.

Заповед - 20.06.2013г.

Заповед - 18.06.2013г.

Документация 2

Документация 1

Заповед №РД-15-650 от 11.12.2012 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Заповед №РД-15-628 от 30.11.2012 г. за провеждане на търг с явно наддаване

Заповед №РД15-530 от 01.10.2012 г. за класиране на участниците

Заповед №РД-15-473 от 17.09.2012 г. за провеждане на търг с тайно наддаване

Заповед №РД-15-443 от 30.08.2012 г. за класиране на участниците и определяне

Заповед №РД-15-440 от 28.08.2012 г. за класиране на участниците и определяне

Заповед №РД-15-413 от 16.08.2012 г. за класиране на участниците и определяне

Заповед №РД-15-412 от 16.08.2012 г. за класиране на участниците и определяне

Заповед №РД-15-411 от 16.08.2012 г. за класиране на участниците и определяне

Заповед №РД-15-410 от 16.08.2012 г. за класиране на участниците и определяне

Заповед №РД-15-409 от 16.08.2012 г. за класиране на участниците и определяне

Заповед №РД-15-408 от 16.08.2012 г. за класиране на участниците и определяне

Заповед №РД-15-405 от 15.08.2012 г. за провеждане на търг с тайно наддаване

Заповед №РД-15-404 от 15.08.2012 г. за конкурс за възлагане на дейност

Заповед №РД-15-388 от 03.08.2012 г. за откриване на търг с тайно наддаване

Заповед №РД-15-386 от 03.08.2012 г. за провеждане на търг с явно наддаване

Заповед №РД-15-364 от 23.07.2012 г. за класиране на участниците и определяне

Заповед №РД-15-363 от 20.07.2012 г. за класиране на участниците и определяне

Заповед №РД-15-336 от 06.07.2012 г. - конкурс за възлагане на дейност - извършване на добив

Заповед №РД-15-335 от 06.07.2012 г. - провеждане на търг с явно наддаване

Заповед за класиране и определяне на изпълнител в повторен открит конкурс

Заповед за класиране на участниците в открит конкурс

Заповед за класиране на участниците в търг

Конкурс за взлагане на дейност - извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в обекти от общински горски фонд на територията на община Костенец.

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина н

Заявление

1. РЕШЕНИЕ №19 – Костенец проведено на 09.02.2012г.

Годишен план за ползване на дървесина

© 2006 Всички права запазени ::. създател .::