Национална програма по енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

1.      Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - тук

2. Информационна среща - информация за проведената среща можете да намерите - тук

3. Комисия за приемане и оценка на заявления от сдруженията на собствениците по Националната програма

Председател: Румен Тодоров – заместник-кмет на община Костенец

Членове:

1. Тереза Станчева – главен юрисконсулт

2. инж. Евелина Хаджиниколова – главен експерт „Регулация и кадастър”

3. инж. Анна Чукова – младши експерт „Проекти на ЕС”

4. Венетка Йорданова – главен специалист „Общинска собственост”


Електронна поща- kostenetz_adm@kostenetz.com