Протокол за провеждане на процедура за отдаване под наем без търг или конкурс на маломерни имоти от ОПФ

Протокол за провеждане на процедура за отдаване под наем без търг или конкурс на маломерни имоти от ОПФ на територията на община Костенец

Свали файл: