Туризъм

Новини

Услуги

Програма за развитие на туризма на територията на Община Костенец за 2019 г.

Информация за туристите

Единна система за туристическа информация (ЕСТИ)

Заповеди за прекратяване на категоризация на туристически обекти:

1. Заповед №РД-04-302/30.07.2019г. относно прекратяване на категоризация на туристически обект: Къща за гости  "Пчелин гардън"

2. Заповед №РД-04-336/12.08.2019г. относно прекратяване на категоризация на туристически обект: Къща за гости "Гондовата къща"

3. Заповед №РД-04-192/07.04.2020г. относно прекратяване на категоризация на туристически обект: Заведение за бързо обслужване: Снек-бар, гр.Костенец

4. Заповед №РД-04-193/07.04.2020г. относно прекратяване на категоризация на туристически обект: Къща за гости "Вила Жеко"

Заявления за категоризация на заведения за хранене и развлечения

1.  Формуляр за определяне категорията на заведение за хранене и развлечения

2. Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения

3. Справка за професионална и езикова квалификация на заетите лица в заведение за хранене и развлечения

Заявления за категоризация на места за настаняване

1. Формуляр за определяне на категорията на средство за подслон и място за настаняване

2. Заявление за категоризиране на място за настаняване

3. Справка за професионална и езикова квалификация на заемащите лица в място за настаняване

Образци на документи: 

1. Заявление-декларация  за промяна в обстоятелствата, вписани в НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР

2. Декларацияче лицето не е в ликвидация – за лицата , които не са търговци, на основание чл.129,ал. 1, т.2 от Закона за туризма

3. Декларация за регистрация в търговския регистър, на основание чл.129,ал. 1, т.1 от Закона за туризма

4.Заявление-декларация за потвърждаване на категорията на туристически обект, съгласно чл.133, ал.3 от Закона за туризма