Решения на общински съвет

Свали файл
Решения по Протокол №10/27.08.2020 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_10_2020.pdf
Решения по Протокол №9/30.07.2020 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_9_2020.pdf
Решения по Протокол №8/16.07.2020 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_8_2020.pdf
Решения по Протокол №7/25.06.2020 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_7_2020.pdf
Решения по Протокол №6/15.06.2020 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_6_2020.pdf
Решения по Протокол №5/28.05.2020 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_5_2020.pdf
Решения по Протокол №4/30.04.2020 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RESHENIYA_4_2020.pdf
Решения по Протокол №3/31.03.2020г. от заседание на Общински съвет-Костенец RESHENIA_3_2020.pdf
Решения по Протокол №2/20.02.2020г. от заседание на Общински съвет-Костенец REYENIA_2_2020.pdf
Решения по Протокол №1/30.01.2020г. от заседание на Общински съвет-Костенец RESHENIA_1_2020.pdf

Pages