Решения на общински съвет

Свали файл
Решение №72 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно кандидатстване на Община Костенец с проектно предложение по ОП"Околна среда 2014-2020"" RESHENIE_72_2019.pdf
Решение №71 по Протокол №15/09.08.2019г. от заседание на ОбС-Костенец относно изменение в Реш.№4/29.01.2015г. на ОбС-Костенец RESHENIE_71_2019.pdf
Решения по Протокол №13 от 18 юли 2019 година от заседание на Общински съвет-Костенец RESHENIA_13_2019 .pdf
Решение №53 по Протокол №12 от гласуване чрез подписка на Общински съвет – Костенец проведена на 05-08 юли 2019 година RESHENIE_12_2019.pdf
Решение №52 по Протокол №11 от гласуване чрез подписка на Общински съвет – Костенец проведена на 28 юни 2019 година RESHENIE_11_2019.pdf
Решение №49 по Протокол №10 от гласуване чрез подписка на Общински съвет – Костенец проведена на 14-17 юни 2019 година RESHENIE_10_2019.pdf
Решение №48 по Протокол №9/22.05.2019г. от гласуване чрез подписка RESHENIE_48_2019.docx
Решение №47 по Протокол №9/22.05.2019г. от гласуване чрез подписка RESHENIE_47_2019.docx
Решение №46 по Протокол №9/22.05.2019г. от гласуване чрез подписка RESHENIE_46_2019.docx
Решение №45 по Протокол №8/14.05.2019г. от гласуване чрез подписка RESHENIE_45_2019.docx

Pages