Решения на общински съвет

Свали файл
Решение №44 по Протокол №7/07.05.2019г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно приемане на бюджета на общината за 2019 г. RESHENIE_44_2019.docx
Решение №43 по Протокол №7/07.05.2019г. от заседание на Общински съвет-Костенец RESHENIE_43_2019.docx
Решение №41 по Протокол №5 от гласуване чрез подписка на 25 април 2019г. относно прехвърляне на активи на "Костенец Лес 18"ЕООД RESHENIE_41_2019.docx
Решение №40 по Протокол №5 от гласуване чрез подписка на 25 април 2019г. относно приемане на годишен счетоводен отчет за 2018г. на "СБПЛР-Костенец" ЕООД RESHENIE_40_2019.docx
Решение №39 по Протокол №5 от гласуване чрез подписка на 25 април 2019г. относно приемане на годишен счетоводен отчет за 2018г. на МЦ I-Костенец" ЕООД RESHENIE_39_2019.docx
Решение №38 по Протокол №5 от гласуване чрез подписка на 25 април 2019г. относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019г. RESHENIE_38_2019.docx
Решение №37 по Протокол №5 от гласуване чрез подписка на 25 април 2019г. относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Костенец за 2020г. RESHENIE_37_2019.docx
Решение №36 по Протокол №5 от гласуване чрез подписка на 25 април 2019г. относно приемане на Наредба за определянето и администрирането на мастни данъци, такси и цени на услуги на територията на община Костенец RESHENIE_36_2019.docx
Решение №35 по Протокол 4 от 09 април 2019г. относно проект на бюджет и План за финансиране на капиталовите разходи RESHENIE_35_2019.docx
Решение №34 по Протокол 4 от 09 април 2019г. относно извършване на независим финансов одит на ОП"ОГЗГФ" RESHENIE_34_2019.docx

Pages