Решения на общински съвет

Свали файл
Решения по Протокол №6/25.03.2021 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_6_2021.pdf
Решения по Протокол №5/12.03.2021 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_5_2021.pdf
Решения по Протокол №4/22.02.2021 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_4_2021.pdf
Решения по Протокол №3/28.01.2021 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_3_2021.pdf
Решения по Протокол №2/21.01.2021 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_2_2021.pdf
Решения по Протокол №1/14.01.2021 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_1_2021.pdf
Решения по Протокол №14/17.12.2020 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_14_2020.pdf
Решения по Протокол №13/26.11.2020 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_13_2020.pdf
Решения по Протокол №12/29.10.2020 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_12_2020.pdf
Решения по Протокол №11/18.09.2020 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_11_2020.pdf

Pages